Soms is er een tand teveel aangelegd. Als dat gebeurt is dat meestal tussen de bovensnijtanden.

Hier is tussen de bovenste snijtanden een extra tandje te zien.

De kaakchirurg heeft dit misvormde tandje eruit gehaald.

Een bovensnijtand is vrij scheef doorgebroken door de aanwezigheid van het overtallige element.

Er werd begonnen met vaste apparatuur in de bovenkaak, later is er ook vaste apparatuur in de onderkaak bij geplaatst.

Na de behandeling.